jump to content immediately

O Wspólnocie

20 Sierpień 2009

Stan prawny nieruchomości
Nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce geodezyjnej nr 1634 w obrębie 11 Śródmieście. Działka jest wytyczona po obrysie budynku i nie daje możliwości pełnego korzystania z terenu przyległego do nieruchomości w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania. W tym celu została podpisana umowa dzierżawy działki 1628/55 obejmująca wewnętrzne drogi dojazdowe, parkingi, tereny zielone z podziałem na udziały pomiędzy Grochową 11 a Kalinowskiego 4. W 2015 r. działka ta została podzielona na mniejsze, odpowiednie dla każdej ze wspólnot. Obecnie do Wspólnoty Grochowa 11 przydzielone są działki 1628/62 i 1628/63.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr BI1B/00017974/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wspólnota powstała z mocy prawa z chwilą sprzedaży pierwszego prawa własności do lokalu w 1976 r. Dopiero w dniu 12.03.2007 Wspólnota została zarejestrowana w Urzędzie Statystycznym i nadany został nr REGON 200177181. Wspólnota posiada nr NIP 542-25-66-318

Lokalizacja ogólna, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość znajduje się w samym środku ścisłego centrum miasta, u zbiegu ulic Grochowej i św. Mikołaja. W pobliżu znajduje się Park Centralny z dużym placem zabaw dla dzieci. Na terenie parku położony jest Białostocki Teatr Lalek oraz Opera i Filharmonia Białostocka – Europejskie Centrum Kultury.
Teren ten przeznaczony jest na cele mieszkalno-usługowe, ale jest objęty nadzorem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż w niedalekiej okolicy (głównie ul. Lipowa) większość zabudowy stanowią zabytkowe kamienice czynszowe obecnie należące w większości do zasobów gminnych oraz do wspólnot mieszkaniowych.

Lokalizacja szczegółowa
Budynek jest zlokalizowany przy zbiegu ulic Grochowej (dawniej Ostrowskiego) z ulicą św. Mikołaja. Rzut budynku jest w kształcie litery „L”, dłuższą częścią usytuowaną wzdłuż ulicy Grochowej, a krótszą wzdłuż ul. św. Mikołaja.
Budynek składa się z dwóch części oddzielnie budowanych, zróżnicowanych uskokami w rzucie poziomym oraz pionowym. Budynek został wzniesiony w latach 1956-1957, przy czym część z klatką nr I i II (wzdłuż ul. Grochowej) w roku 1956, a część z klatką III i IV (klatka III narożna, klatka IV wzdłuż ul. św. Mikołaja) w roku 1957.
Budynek jest częścią kompleksu architektonicznego mieszkalno-usługowego, w którego skład wchodzą budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kalinowskiego 2 i 4, św. Mikołaja 7 i 7a oraz budynek przedszkola samorządowego dla dzieci na diecie bezglutenowej (dawniej mieścił się tu żłobek) przy ul. św. Mikołaja 9.

Charakterystyka nieruchomości
Powierzchnia zabudowy – 789m2
Powierzchnia użytkowa – 2246m2
w tym:
- lokale mieszkalne – 2010,99 m2
- lokale usługowe - 235,05 m2
Kubatura – 10018,3 m3


Wyświetl większą mapę

autor Wilk_pl; komentarze » wyłączone.